8cc75a2140

Miss Clean® - serie

 

 

 

 ⦁    varemerke for B2B kunder, grossister og storforbruker
⦁    produkter for profesjonelle rengjøring
⦁    fullt sortiment av rengjørings- og kjemiprodukter
⦁    egen product utvikling
⦁    registrerte varemerke "Miss Clean®" (registreringsnummer 170201)